Arkkitehtuuri

Betonijulkisivu-arkkitehtuuripalkinnon 2013 voittaja on valittu

Lontoonkatu 3bbbbb

Vuoden 2013 Betonijulkisivu -arkkitehtuuripalkinnon on voittanut Arkkitehdit Kirsi Korhonen ja Mika Penttinen Oy Helsingistä kohteellaan Asunto Oy Lontoonkatu 9.

Voittaneessa työssä yhdistyvät merkittävällä tavalla laadukas arkkitehtisuunnittelu sekä uusi innovatiivinen julkisivuratkaisu. Tuomaristo haluaa palkita arkkitehdin pitkäjänteisen työn uuden julkisivutuotteen kehittämiseksi osaksi suomalaista rakentamista.

Palkinto annetaan erityisesti kuitubetonisen julkisivun kuorielementin arkkitehtuurista ja tuotekehittelystä. Voittanut ehdotus on oivallinen esimerkki betonin käytöstä, jossa julkisivun harsomainen keveys uudistaa raskaaksi mielletyn rakennusaineen perinteisiä käyttötapoja.

Asunto Oy Lontoonkatu 9 sijaitsee Helsingin Vanhankaupunginlahden rantavyöhykkeen tuntumassa. Uusi vuokratalo on osa korttelia, joka on kokonaisuudessaan laadukas esimerkki uudenlaisesta betonijulkisivuarkkitehtuurista. Korttelikokonaisuuden syntyä ovat edesauttaneet omalta osaltaan kaavoittajan visio, arkkitehtien innovatiivinen suunnittelu sekä rakennuttajien ja rakentajien rohkeus soveltaa uusia betonijulkisivuratkaisuja. Lontoonkatu 9 on myös esimerkillinen kohde siitä kunnianhimosta, jossa uutta ja innovatiivista arkkitehtuuria on kehitetty arkkitehtien vision pohjalta säädellyn vuokra-asuntotuotantokohteen puitteissa.

Palkintolautakunta haluaa myös kannustaa valinnallaan suomalaista betoniteollisuutta uusien betoniratkaisujen kehittämiseen ja kuitubetonin mahdollisuuksien tutkimiseen laajemmin rakennussuunnittelussa.

Lontoonkatu 9:n kuitubetonijulkisivuratkaisu on Rieder GmbH:n uudella tuotantoteknologialla lasikuitubetonista valmistettu elementti, jolla pystytään valmistamaan eri kokoisia ja muotoisia sekä kolmiulotteisia verhouselementtejä. Alkalinkestävällä lasikuidulla vahvistetun betonielementin paksuus kohteessa on 70 mm.

Betonijulkisivu-arkkitehtuuripalkinnon voittajatoimisto toteuttaa hyvin kilpailun tavoitetta: kehittää laadukasta betonijulkisivuarkkitehtuuria ja kokeilee uusia ratkaisuja. Arkkitehdit Kirsi Korhonen ja Mika Penttinen ovat vuosien ajan suunnittelukohteissaan käyttäneet betonin ominaisuuksia laadukkaasti hyödyksi. Toimiston suunnittelutöissä on arkkitehtoninen kokonaisuus hallittua, yksityiskohtien suunnitteluun on paneuduttu huolella ja myös innovatiivisesti onnistuttu kehittämään jotain uutta.

Betoniteollisuus ry:n neljännen kerran järjestämän arkkitehtuuripalkintokilpailun tarkoituksena on tuoda esiin toteutettuja onnistuneita betonijulkisivukohteita ja niiden suunnittelijoita. Kilpailu järjestetään joka toinen vuosi. Kilpailussa palkitaan voittanut julkisivun suunnitellut arkkitehtuuritoimisto 10.000,- eurolla.

Palkinnon tärkeimpinä arvosteluperusteina ovat julkisivun arkkitehtoninen kokonaisuus, yksityiskohtien suunnittelu, betonin ominaisuuksien laadukas hyödyntäminen, uuden kehittäminen ja kohteen soveltuminen ympäristöön.

Betonijulkisivu – Arkkitehtuuripalkinto 2013 -kilpailun tuomariston puheenjohtajana toimi arkkitehti SAFA Risto Huttunen ja jäseninä arkkitehti SAFA Karin Krokfors sekä arkkitehti SAFA, päätoimittaja Maritta Koivisto. Tuomariston sihteerinä toimi dipl.ins., tuoteryhmäpäällikkö Arto Suikka Betoniteollisuus ry:stä.

Lontoonkatu 4

ASUNTO OY LONTOONKATU 9, HELSINKI

Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehdit Kirsi Korhonen ja Mika Penttinen Oy
Valmistumisvuosi: 2012
Rakennuttaja: Sato Oyj
Pääurakoitsija: NCC Rakennus Oy
Kuitubetonielementtitoimittaja: Seroc Oy / Rieder GmbH
Kiinteistön omistaja: As Oy Helsingin Lontoonkatu 9

Kilpailussa mukana olleita kohteita, arkkitehtitoimistoja ja suunnittelijoita:

– Pirkka 6, Tieteenkatu 20, 17-kerroksinen tornitalo,Tampere – Arkkitehtitoimisto Ahonen
& Kangasvieri Oy
– As Oy Helsingin Lontoonkatu 9 – Arkkitehdit Kirsi Korhonen ja Mika Penttinen Oy
– As Oy Flooranaukio ja Kumpulan kiinteistöt Oy Lontoonkuja, Helsinki – Arkkitehtuuritoimisto
Heikkinen & Komonen Oy
– As Oy Espoo Tähystäjä – Arkkitehtitoimisto Petri Rouhiainen Oy, grafiikka Aimo Katajamäki
– Manskun Rasti, vaiheet 1+2,toimistorakennukset, Helsinki – Katia Salo, Robert Trapp, Otto Kallioinen
– Pientalo VillAma, Turku – Arkkitehtitoimisto Sigge Oy
– Triotto, Helsinki – Parviainen Arkkitehdit Oy
– Business Valey Sola, Leppävaara, Espoo – Arkkitehtitoimisto Larkas& Laine Oy
– Tornionlaakson maakuntamuseo – Arkkitehti Saila Palviainen
– Keimolan 3-tien melueste, Vantaa – Parma Oy, Skanska Infra Oy, Liikennevirasto
– Derby Business Park, Espoo – Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki Oy
– Piilipuuntie 9-11, Espoo Suurpelto – ARK- House Arkkitehdit

Author Since: Aug 08, 2012

Related Post