Puurakentaminen, Uudisrakennuskohteet

Otaniemeen ja Tapiolaan puurakennuskohteita – biokerrostalosta muotoiltavaan teatteritaloon?

Kuusi Aalto-yliopiston opiskelijaa ideoi kesän aikana, miten puurakentamista ja puutuotealaa edistetään. Heille osoitettiin Otaniemen, Tapiolan ja Keilaniemen yhdessä muodostamalta T3-alueelta seitsemän aluetta, joihin he suunnittelivat ehdotukset alueiden kehittämiseksi puun avulla.

Raikkaan näkemyksen varmistamiseksi valmistelutyö tilattiin eri alojen opiskelijoilta. Poikkitieteellistä näkökulmaa ehdotuksiin toivat kauppatieteen, arkkitehtuurin, palvelumuotoilun ja energiatekniikan opiskelijat sekä kaksi puutekniikan opiskelijaa. Lyhenne T3:han tulee tieteestä, taiteesta ja taloudesta. Otaniemen, Keilaniemen ja Tapiolan alueella näiden kolmen osaajien yhteistyöltä odotetaan paljon.

Opiskelijat palkkasi kuuden toimijan joukko: Espoon kaupunki, Vahanen Yhtiöt, Tekes, SRV Yhtiöt Oyj, Metsä Wood ja Aalto-yliopistokiinteistöt Oy. Näiden on tarkoitus lähteä heti syksyllä yhteistyössä toteuttamaan opiskelijoiden valmistelutyössään raportoimia ehdotuksia.

Opiskelijat uusien asumiskonseptien toteuttajina ja testaajina

Opiskelijoiden ehdotuksessa Tapiolaan suunnitteilla oleva monitoimitila, työnimeltään Multispace, laajentuu yli rajojen, tuoden yhteen kaupunginteatterin, klubikahvilan, keikkapaikan, näyttelykohteen, elokuvateatterin, sekä osittain sisätiloihin toteutetun design-skeittipuiston helposti muokattavien tilojen kautta, hyödyntäen puun keveyttä ja muokattavuutta. Onnistuessaan tämä mukautuva tila olisi Tapiolan sykkivän elämän ydin.

Otaniemeen Maarintalon taakse – Natura-alueen rajaus huomioiden – on suunniteltu Aalto-talon nimellä kulkeva biokerrostalo. Talo olisi opiskelija-asuntola. Puun käyttämisen lisäksi bio tarkoittaa tässä kokonaista elämäntapaa: pienviljelyä, omavaraista energiantuotantoa, kierrätystä, jätteenkäsittelyä ja monenlaista osallistuvaa elämäntyyliä. Aalto-talo toteutettaisiin yhteistyössä Espoon ja yritysten kanssa opiskelijavetoisesti, jolloin hanke poikiisi laajoja opiskelijaprojekteja ja harjoitustöitä eri tasoilla.

Biokerrostalon lisäksi kuuden opiskelijan tiimi on ideoinut elävän testialueen (Living Lab), jossa yritykset voivat toteuttaa kokeellisia projekteja yhdessä opiskelijoiden kanssa, esimerkiksi hybridirakenteita ja nanopintoja. Aallon opiskelijat olisivat mukana tässäkin myös asujina ja palveluiden käyttäjinä.

Yksi kokeellisten projektien tavoitteista on nostaa puutuotealan jalostusarvoa. Puumoduulirakenne voisi sisältää esimerkiksi nanosensoreita ja LVI-tekniikkaa sekä energia- ja IT-ratkaisuja. Rakennusyrityksen palvelupaketti voisi taas sisältää esimerkiksi julkisivun kunnossapidon ja talotekniikan ylläpidon.

Kävely- ja pyörätie, työnimeltään Rantaraitti, on opiskelijatiimin jo pitkälle suunniteltu ehdotus, joka yhdistää rannat niin Otaniemessä, Keilaniemessä kuin Tapiolan Otsolahdessakin, mutta kulkee koko T3-alueen keskeisten alueiden ympäri. Reitti avaa mahdollisuuksia puun erittäin monipuoliselle ulkokäytölle. Se olisi keskeinen osa T3-alueen brändiä, kertoen sen tarinaa ja luoden sen ilmettä.

T3-alueen kehityskohteiden lisäksi opiskelijat kehittivät työkaluja puutuotealan kilpailukyvyn kasvattamiseksi. Työkalut keskittyvät poikkiteollisen yhteistyön ja viestinnän kehittämiseen, jalostusarvon kasvattamiseen sekä yrittäjyyden tukemiseen. Työkalut nivoutuvat yhteen ehdotettujen rakennuskohteiden kanssa, ja kohteet olisivatkin erinomainen kokeilupaikka työkalujen soveltamiseen.

Raportin tekijätiimi: Antti Hellgren (Espoo), Joakim Eriksson (Vahanen Yhtiöt), Kristiina Laine (Tekes), Maija Parviainen (SRV Yhtiöt Oyj), Heikki Soininen (Metsä Wood), Mikko Virta (Aalto-yliopistokiinteistöt) sekä Aalto-yliopiston koordinaattori Jaakko Paloheimo

Opiskelijoiden valmistelutyö pohjautuu Työ- ja elinkeinoministeriön, Aalto yliopiston ja Espoon kaupungin väliselle todella laajalle ja pitkäkestoiselle puurakennusteollisuuden ja puualan kehittämishankkeelle, josta on helmikuussa tehty aiesopimus. Hankkeen yhtenä tavoitteena on, että Espoon T3-alueen muodostamasta kolmiosta muodostuu puurakentamisen ja puuosaamisen monipuolinen näyteikkuna.

 

Author Since: Aug 08, 2012

Related Post