Värit & Maalit

Rakennusvalvontavirasto ja Tikkurila yhteistyössä: Helsingin julkisivuvärit nyt sähköisessä muodossa

Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto ja Tikkurila Oyj ovat yhteistyössä koonneet Helsingissä eri aikakausina käytetyt julkisivuväritykset sähköiseen muotoon. Kokoelma Helsinki-värit perustuu rakennuskonservaattori Thorvald Lindqvistin 1980-luvulla suorittamiin tutkimuksiin ja taltiointeihin. Julkisivuväritysten sähköisen hakupalvelun luominen oli yksi designpääkaupunkivuoden hankkeista.

Hakupalvelun kohderyhmiä ovat taloyhtiöt, arkkitehdit ja konservaattorit, jotka suunnittelevat julkisivuvärityksiä. Kokoelmassa on 378 väritysyhdistelmää 1700–1960-luvuilta. Palvelu auttaa löytämään eri aikakausien tyypillisimmät julkisivuyhdistelmät, ja se toimii apuna myös rakennuksen alkuperäisen värityksen selvittämisessä.

Tikkurilan Helsinki-värit-palvelussa julkisivuvärityksiä voidaan hakea aikakauden tai alueen nimen mukaan. Aluevärityskokoelmia on neljä: Olympiakylä, Puu-Käpylä, Puu-Vallila ja Tammisalon Säästörinne. Eri aikakausien rakennuksia kuvaavat piirrokset teki arkkitehtiopiskelija Anna Heikinheimo.

Sävytyskaavat yli 200 värille

Tikkurila teki Helsingin värikaavan väreille sävytyskaavat jo vuonna 1984 Thorvald Lindqvistin aineistosta. Nyt tämä arvokas aineisto haluttiin tuoda laajemmin ja helpommin hyödynnettävään muotoon ja siten edistää rakennusperinnön ja kaupunkikuvan säilyttämistä jälkipolville.

Tikkurila Color Service mittasi vuonna 1984 taltioidut värit ja teki niille uudet sävytyskaavat nykyiseen, tiukat ympäristövaatimukset täyttävään sävytysjärjestelmään. Helsinki-väreille annettiin omat, H-alkuiset koodit (TVT H601–TVT H810). Värien hyväksynnästä vastasivat rakennusvalvontaviraston arkkitehdit Marjatta Uusitalo ja Leena Jaskanen sekä Tikkurilan väriasiantuntijat. Color Servicen tuottamia aitoja, peittävien maalien värimalleja eli standardeja voi käydä katsomassa rakennusvalvonnan arkistossa ajanvarauksella loppukeväästä alkaen.

Helsinki-värien yleisesittely:

www.tikkurila.fi/helsinkivarit

Helsinki-värien digitaalinen värikartta:

www.tikkurila.fi/ammattilaiset/varit/varikartat…/helsinki_varit

Helsingin julkisivuväritysten hakupalvelu

http://www.hel.fi/static/rakvv/varikaava/index.htm

Author Since: Aug 08, 2012

Related Post