Arkkitehtuuri

SAFAn uusi liittovaltuusto aloitti kautensa – Esko Rautiola jatkaa puheenjohtajana

Suomen Arkkitehtiliitto SAFAn uusi liittovaltuusto kokoontui Helsingissä tänään 10.12.2012. Kokous oli syksyllä 2012 valituksi tulleen liittovaltuuston kolmivuotisen kauden ensimmäinen. Arkkitehtiliitossa ylintä päätösvaltaa käyttävä liittovaltuusto valitsi puheenjohtajakseen arkkitehti Tuire Kujalan.

Liiton hallituksen puheenjohtajaksi vuodeksi 2013 valittiin arkkitehti Esko Rautiola. Rautiola on toiminut SAFAn puheenjohtajana vuodesta 2012 alkaen. Liiton varapuheenjohtajina jatkavat arkkitehti Leena Rossi ja arkkitehti Mari Matomäki.

Arkkitehtiliiton vuoden 2013 painopistealueiksi vahvistettiin muun muassa liiton alueellisen toiminnan aktivointi sekä nuorten arkkitehtien ja arkkitehtiopiskelijoiden rekrytointi mukaan liiton toimintaan. Arkkitehtuurikilpailukäytäntöjä, -konsepteja ja -palveluja kehitetään edelleen vastaamaan entistä paremmin järjestäjätahojen tarpeita. Ammattikunnan toimintaedellytyksistä ja osaamisesta huolehditaan osallistumalla alan kattavan pätevöitymisjärjestelmän luomiseen.

Hallitukseen alan vahvoja osaajia

SAFAn hallituksen uusiksi jäseniksi seuraavalle kolmivuotiskaudelle vahvistettiin arkkitehdit Paula Keskikasari, Panu Lehtovuori, Karin Krokfors, Suvi Huttunen ja Esa Kauppi. Hallituksessa jatkavat arkkitehdit Maija Anttila, Christer Finne, Simon Le Roux ja Ari Bungers.

Suomen Arkkitehtiliitto SAFAn liittovaltuusto 2013–2015: http://www.safa.fi/fin/ajankohtaista/uutiset/index.php?nid=355

Suomen Arkkitehtiliitto SAFA on arkkitehtien ammatillinen ja aatteellinen yhteisö sekä edunvalvoja, joka toimii aktiivisesti arkkitehtuurin ja korkealaatuisen elinympäristön puolesta. Vuonna 1892 perustetun Suomen Arkkitehtiliiton jäseninä on noin 3 100 yliopistotason tutkinnon suorittanutta arkkitehtia eli yli 80 prosenttia kaikista Suomen arkkitehdeista. Lisäksi SAFAssa on noin 600 opiskelijajäsentä.

Author Since: Aug 08, 2012

Related Post