Apurahat, Arkkitehtuuri

Bryggman-apuraha arkkitehti Heikki Muntolalle – innovatiivinen talotyyppi suomalaiseen maalaismiljööseen

Arkkitehti Heikki Muntola on saanut Carin ja Erik Bryggmanin rahaston vuoden 2012 apurahan. Apuraha myönnettiin Muntolan työsuunnitelmalle, jossa tarkoituksena on luoda uusi ja innovatiivinen, arkkitehtuuriltaan korkeatasoinen talotyyppi suomalaiseen maalaismiljööseen. Apuraha on suuruudeltaan 7 500 euroa.

Apurahan luovutti Suomen Arkkitehtiliitto SAFAn hallituksen jäsen Maarit Kaipiainen tänään 28. marraskuuta Turussa pidetyssä apurahan julkistamistilaisuudessa.

Heikki Muntola on 30-vuotias ja kotoisin Paimiosta Varsinais-Suomesta. Hän valmistui arkkitehdiksi Oulun yliopistosta vuonna 2010 ja on työskennellyt siitä lähtien omassa suunnittelutoimistossaan. Nyt apurahan saaneen projektinsa avulla Muntola pyrkii laajentamaan arkkitehtien toimintaympäristöä maaseutumiljööseen ja samalla madaltamaan asiakkaiden kynnystä ottaa arkkitehti mukaan pientalohankkeeseen.

Runsaasti kilpailumenestystä

Heikki Muntola on menestynyt erittäin hyvin kansainvälisissä suunnittelukilpailuissa jo opiskeluaikanaan. Vuonna 2008 hän voitti työryhmän jäsenenä alle 35-vuotiaille suunnatun kansainvälisen ideakilpailun Porto Water Towers, jossa etsittiin uusia käyttötarkoituksia Porton kaupungin vanhoille vesisäiliöille.  Vuotta myöhemmin Muntolan työryhmä saavutti toisen sijan ideakilpailussa hollantilaisen Delftin yliopiston uudeksi arkkitehtiosastoksi. Yhteensä nuori suunnittelija on saavuttanut jo 13 palkintosijaa kotimaisissa ja kansainvälisissä arkkitehtuuri- ja suunnittelukilpailuissa.

Maltillinen low-end-luomutalo

Parhaiten Heikki Muntola tunnetaan uudenlaisia kaupunkipientaloratkaisuja tavoitelleen Helsinki Townhouse -kilpailun voitosta vuodelta 2010. Voittajatyön, Tabula Casan, ansioksi katsottiin muun muassa talotyypin helppo muunneltavuus asukkaiden tarpeisiin. Nyt apurahan saaneen projektin tavoitteet ovat samat kuin Townhousessa, mutta suunnitteluympäristönä on urbaanin kaupunkimaiseman sijaan perinteinen suomalainen maaseutu.

”Tavoitteenani on nostaa esille uutta ja luovaa, perinteisestä maalaisympäristöstä innoituksensa hakevaa arkkitehtuuria ja siten tuoda esille suomalaista rakennusperinnettä uudella tavalla”, nuori arkkitehti kertoo suunnitelmistaan.

Muntolan mielestä suomalaiseen luontoon sopii parhaiten vaatimaton ja käytännöllinen arkkitehtuuri.

”Vapaa-ajan asuntojen suunnittelussa ja rakentamisessa vaatimattomuus on ymmärretty, mutta omakotitalojen, etenkin maaseudun asuinrakennusten kohdalla on harvemmin hyödynnetty innovaatioita ja luovaa arkkitehtonista ilmaisua”, hän toteaa.

Eräs projektin keskeisistä teemoista on talotekniikan vähentäminen. Pientalorakentamisessa vallitsevien teknisten perusratkaisujen sijaan Muntola haluaa esittää vaihtoehtoja omakotitalorakentajille. Puun käyttö rakenteissa, vuorauksessa, eristeissä, lämmityksessä ja käyttöveden lämmityksessä ovat suunnitelmassa avainasemassa. Tavoitteena ovat yksinkertaiset rakenteet ja luonnollinen ilmanvaihto, luovat tilaratkaisut ja asuinrakennuksen maltillinen, jopa pienehkö kokonaispinta-ala. Muntolan visiona on mahdollisimman luonnollinen talo, ”low-end-luomutalo”, kuten hän itse asian ilmaisee.

Author Since: Aug 08, 2012

Related Post