Kunnostustyöt, Uutiset

Tee ekoteko – hyödynnä parvekelasituksen edut korjaus- ja uudisrakentamisessa

Lasitettua parveketta markkinoidaan usein viihtyisänä lisähuoneena tai asunnon luonnollisena yhteytenä ulkoilmaan vuodenajasta ja säästä riippumatta. Lasitusta perustellaan myös asumisviihtyvyyden lisääntymisellä ja kalustettavuuden parantumisella. Myös huolto- ja korjaustarpeen tiedetään lasituksen seurauksena vähentyvän. Harvinaisempaa on lasitettujen parvekkeiden mieltäminen puolilämpimäksi tilaksi tai passiivisesti aurinkoenergiaa varastoivaksi tuulikaapiksi.

Parvekelasitus säästää energiaa?
Parvekelasituksen energiansäästöä on nyt tutkittu. Sen mukaan lasitus säästää 80 m2
kerrostalohuoneiston lämmitysenergiaa 3,4 % -10,7 %, ollen keskimäärin 5,9 %. Tämä on
merkittävä asia energiakustannusten jatkuvasti kohotessa.

Lasitus maksaa itsensä takaisin
Parvekkeen lasittaminen on verrattain edullinen toimenpide. Tutkimusten mukaan
parvekelasituksen n. 6 % energiansäästö kompensoi sen hankintahinnan 15-25 vuodessa
parvekkeen muodosta ja sijainnista riippuen.

Parvekelasien hiilijalanjälki
Parvekelasien valmistuksen, kuljetuksen, asennuksen, huollon ja loppukierrätyksen
synnyttämä kokonaishiilidioksidikuorma on Ramboll Oy:n tekemän tutkimuksen mukaan n.
200 kg CO2. Parvekelasituksen aikaansaama vuotuinen energiansäästö vastaa n. 50 kg
CO2. Tästä voimme päätellä, että parvekelasituksen energiansäästö kompensoi lasituksen
aiheuttaman hiilijalanjäljen keskimäärin jo neljässä vuodessa.

Voimmekin syystä sanoa: Tee ekoteko – hyödynnä parvekelasituksen edut korjaus- ja
uudisrakentamisessa.
Teksti: Markkinointijohtaja Erkki Hilliaho, Lumon Oy

Lähteet: TTY, Erilaisten korjaustoimien vaikutus lähiökerrostalojen todelliseen
energiankulutukseen. Tutkimusraportti 158

Lisää tutkimuksesta: www.lumon.fi / ajankohtaista

http://www.lumon.fi/

Author Since: Aug 08, 2012

Related Post