Kirjat & Julkaisut

Valtiovarainministeriön uusin julkaisu: RAKENTAMINEN 2012 -2013

Rakentamisen suhdannetilanteessa ei ole tapahtunut merkittävää muutosta alkuvuosipuoliskon kuluessa. Poikkeuksellisen matala korkotaso ja kotitalouksien hyvä rahoituksen saatavuus ovat tukeneet asuntorakentamista ja pitäneet asuntokauppaa yllä. Valtion tukema asuntotuotanto ei ole kiinnostanut rakentajia ja rakennuttajia odotetusti. Rakennusalan suhdanneryhmän arvion mukaan tänä vuonna aloitetaan 27 000 – 28 000 asunnon rakentaminen ja ensi vuonna aloituksia olisi jonkin verran tätä vähemmän. Riskit heikentymisen suuntaan ovat kuitenkin kasvaneet. Myönnettyjen lupa-kuutioiden selvä väheneminen viittaa siihen, että muun kuin asuntorakentamisen määrä alenee myös ensi vuoden puolella. Tämä näyttää koskevan erityisesti liikerakentamista sekä teollisuusrakentamista.

Asuntojen korjaaminen kehittyy edelleen melko tasaisesti tänä ja ensi vuonna, mutta muiden talonrakennusten korjaamisen arvioidaan supistuvan edelleen ensi vuonna heikohkossa suhdannetilanteessa. Maa- ja vesirakentaminen kasvaa tänä vuonna, koska julkiset maa- ja vesirakennusinvestoinnit ovat selvästi nousussa. Kaiken kaikkiaan rakentamisen kokonaismäärän arvioidaan supistuvan kuluvana vuonna 2-4 %. Ensi vuonna rakentamisen kokonaistuotannon odotetaan edelleen supistuvan 1-3 %. Maan eri alueilla rakentamisessa tulee olemaan lupakehityksen perusteella arvioituna suuria eroja.

Rakennuskustannusten nousun odotetaan hidastuvan edelleen. Rakennusalan työtunnit ovat kääntyneet laskuun ja työllisyyskehityksen arvioidaan heikentyvän tuotannon laskiessa

Lataa julkaisu Victoria Median kirjastosta jonne pääset tästä.

Author Since: Aug 08, 2012

Related Post