Uutiset

Rakennustaiteen seura: Vetoomus Viipurin historiallisen keskustan pelastamiseksi

Oheinen vetoomus on lähetetty Leningradin oblastin kuvernöörille ja Venäjän Federaation kulttuuriministerille kahtena erillisenä kirjeenä ja tietysti pelkästään vastaanottajien nimillä. Kirje toimitetaan tiedoksi mm. seuraaville: UM, OKM, Venäjän suurlähetystö Helsingissä, Viipurin kaupunginhallinto.

Viipurin historiallisessa keskustassa purettiin huhtikuun 2013 lopussa suurin osa Krepostnaja-, Krasina-, Krasnoarmeiskaja- ja Storoževoi Bašni-katujen rajaaman korttelin rakennuksista. Lähes kaikki korttelin rakennukset olivat suojelluiksi rekisteröityjä rakennusmuistomerkkejä. Korttelin purkamista voidaan pitää ennakkotapauksena – Viipurin historiallisessa keskustassa on useita muitakin suojeltuja rakennusmuistomerkkejä, jotka ovat tyhjillään ja korjauksen puutteessa tuhoutumassa. Samaan aikaan on vahvoja merkkejä sellaisesta uudisrakentamisesta, joka ei sopeudu historiallisen keskustan ilmeeseen.

Viipurissa kyse on kansallisesti ja kansainvälisesti arvokkaasta yhteisestä eurooppalaisesta rakennusperinnöstä, ja purkaminen on saanut paljon huomiota niin Venäjän kuin Suomen mediassa.

Tilanteesta erittäin huolestuneet suomalaiset arkkitehtuurin ja rakennussuojelun asiantuntijajärjestöt ovat kesäkuussa 2013 vedonneet kirjeitse Leningradin oblastin kuvernööriin Aleksandr Drozdenkoon ja Venäjän Federaation kulttuuriministeriin Vladimir Medinskiin.

Vetoomuksessa toivotaan, että Viipurissa toteutettaisiin paitsi kulttuuriperintökohteiden pitkäjänteinen suojelu myös niiden välttämättömät hätäkorjaukset. Venäläinen rakennussuojelulainsäädäntö antaa tähän hyvän pohjan. Viipurilla on Venäjän Federaatiossa erityisasema ns. yhtenä neljästäkymmenestä ns. historiallisesta asutuksesta. Tämä status Lounais-Venäjällä on lisäksi ainoastaan Pietarilla. Venäjän Federaation kulttuuriperintökohteita koskevan lain ja Venäjän Federaation kaupunkirakennuslain mukaan historiallisella asutuksella on oltava vahvistettu asemakaava, johon on sisällytetty rakentamista säätelevät ja kulttuuriperintökohteita turvaavat suojeluvyöhykkeet. Venäläisten asiantuntijoiden vuonna 2009 laatimaa suojeluvyöhykesuunnitelmaa ei kuitenkaan ole vieläkään vahvistettu, eikä Viipurin historiallisen keskustan varjelemiseen näin ole olemassa lainvoimaisia välineitä.

Korkeasti kunnioitettu Leningradin oblastin kuvernööri Aleksandr Jurjevitš Drozdenko / Venäjän federaation kulttuuriministeri Vladimir Rostislavovitš Medinski!

Allekirjoittaneet suomalaiset arkkitehtuurin ja rakennussuojelun asiantuntijajärjestöt ilmaisevat syvän huolestumisensa siitä, että Viipurin historiallisessa keskustassa on purettu joukko kulttuuriperintökohteiksi rekisteröityjä rakennuksia. Kyse on kansallisesti ja kansainvälisesti arvokkaan yhteisen eurooppalaisen rakennusperinnön tuhoutumisesta.

Viipuri on vuonna 2010 listattu yhdeksi Venäjän 41 ns. historiallisesta asutuksesta. Venäjän Federaation kansojen kulttuuriperintökohteita koskevan lain ja Venäjän Federaation kaupunkirakennuslain mukaan historiallisella asutuksella on oltava vahvistettu asemakaava, johon on sisällytetty rakentamista säätelevät suojeluvyöhykkeet. Spetsproektrestavratsija Sankt-Peterburgin asiantuntijat ovat laatineet Viipurille vuonna

2009 Venäjän federaation lain edellyttämän suojeluvyöhykesuunnitelman. Sitä ei kuitenkaan ole vieläkään vahvistettu, mistä syystä Viipurin historiallisen keskustan varjelemiseen ei ole olemassa lainvoimaisia välineitä.

Myös Viipurin historiallisessa keskustassa tapahtuva uudisrakentaminen herättää huolestumistamme. Useat kulttuuriperintökohteiksi rekisteröidyt rakennusmuistomerkit ovat tyhjillään ja korjauksen puutteessa tuhoutumassa. Huhtikuun 26.–30. päivinä 2013 on purettu pääosa Krepostnaja-, Krasina-, Krasnoarmeiskaja- ja Storoževoi Bašni-katujen rajaamasta, Viipurin kunnan omistamasta korttelista, jossa useimmat

rakennukset oli rekisteröity suojelukohteiksi. Tiedossamme ei ole, mitä kortteliin tullaan rakentamaan.

Viipurin historiallisesti, kulttuurisesti, arkkitehtonisesti ja kaupunkirakennustaiteellisesti arvokkaiden rakennusten rappeutuminen, viimeaikaiset purkamiset ja kaupunkikuvaan sopimattomat uudisrakennukset vaikuttavat kielteisesti kaupunki- ja katunäkymiin. Ne vaarantavat myös arvokkaat arkeologiset muinaisjäännökset historiallisen keskustan alueella. Tämä uhkaa kaupungin rikasta historiallista kerrostuneisuutta ja historiallista arvoa sekä heikentää sen asemaa kansallisesti ja kansainvälisesti kiinnostavana kulttuuriperintö- ja matkailukohteena.

Venäjällä on erinomainen rakennussuojelulainsäädäntö, jonka avulla monissa muissa historiallisissa kaupungeissa Venäjällä kulttuuriperintökohteiden suojelu on hoidettu ansiokkaasti. Myös kansainväliset historiallisten kaupunkien varjelemisen periaatteet, kuten The Valletta Principles for the Safeguarding and Management of Historic Cities, Towns and Urban Areas (2011), antavat hyvät lähtökohdat kulttuuriperinnön varjelemiselle Viipurissa.

Vetoamme Teihin kulttuuriperintökohteiden suojelun järjestämiseksi Viipurissa ja Viipurin kulttuuriperintökohteiden välttämättömien hätäkorjausten toteuttamiseksi. Vetoamme teihin myös kulttuuriperinnön pitkäjänteisen hoitoprojektin luomiseksi tähän ainutlaatuiseen kaupunkiin, jolla on hyvät mahdollisuudet muodostua maittemme välille monitasoisen ja tiiviin yhteistyön kohteeksi.

Olemme mahdollisuuksiemme mukaan valmiita tietojen ja kokemusten vaihtoon.

Helsingissä 23.5.2013

Kunnioittavasti

Vetoomuksen ovat allekirjoittaneet ICOMOS:n Suomen osasto, Suomen Arkkitehtiliitto SAFA, Europa Nostra Finland, Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitos, Tampereen teknillisen yliopiston arkkitehtuurin laitos, Turun yliopiston kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma, Jyväskylän yliopiston taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos, Rakennustaiteen seura, Suomen Arkeologinen Seura sekä professori Ville Lukkarinen, professori Kirsi Saarikangas ja dosentti Pirjo Uino Helsingin yliopiston filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitokselta.

Author Since: Aug 08, 2012

Related Post