Uutiset

Seurantaloille 1,7 miljoonaa euroa korjausavustuksia

Seurantaloja omistaville yhdistyksille jaetaan tänä vuonna korjausavustuksia 1,7 miljoonaa euroa. Korjausavustuksilla pyritään parantamaan talojen toimivuutta ja kuntoa. Joka toinen avustusta saava talo on luokiteltu kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi rakennukseksi.

Seurantalojen korjausavustus on valtionavustus, jonka jakamisen opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut Suomen Kotiseutuliiton tehtäväksi.

Korjausavustuksista pääsee tänä vuonna osalliseksi 197 yhdistystä, ja keskimääräinen avustussumma on noin 8 600 euroa seurantaloa kohti. Peräti puolet avustusta saavista taloista luokitellaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaiksi rakennuksiksi. Kunnossapidon ohella keskeistä onkin talojen kulttuurihistoriallisten ja arkkitehtonisesti arvokkaiden piirteiden vaaliminen.

Suurimmat yksittäiset avustukset jakautuvat tasaisesti ympäri maata. Lohjan Saaristo -seuran talo saa 35 000 euron avustuksen peruskorjaus- ja laajennustyöhön käytetyn lainan lyhentämiseen ja Ilmajoen Työväenyhdistys 28 200 euroa korjaus- ja suunnittelukuluihin. Torniolainen Vojakkalan Nuorisoseura uusii talonsa suuren juhlasalin lattian 26 000 eurolla, pudasjärveläinen Livokas ry korjaa talonsa julkisivuja 25 000 eurolla ja Ylä-Vieksin Kyläyhdistys Kuhmosta jatkaa kylätalonsa peruskorjaushanketta 25 000 euron avustuksen turvin.

Kotiseutuliiton hallituksen päätös avustusten jaosta perustuu Seurantaloasian neuvottelukunnan esitykseen. Neuvottelukunnassa edustettuina ovat seurantaloja omistavien yhdistysten keskusjärjestöt sekä opetus- ja kulttuuriministeriö, ympäristöministeriö, Museovirasto ja Kuntaliitto.

Suomen Kotiseutuliitto on paikallista kulttuuriperintöä ja kotiseututoimintaa vaaliva keskusjärjestö. Kotiseutuliitolla on noin 800 yhteisöjäsentä, joista suurin osa on kaupunginosa- ja kotiseutuyhdistyksiä. Liitto vaikuttaa lainsäädäntöön ja hallintoon kotiseututoiminnan edellytysten tukemiseksi sekä elinympäristön laadun parantamiseksi. Lisäksi Kotiseutuliitto mm. tarjoaa asiantuntija-apua seurantalojen korjauksiin liittyvissä kysymyksissä.

Luettelo avustusta saaneista yhdistyksistä:

http://kotiseutuliitto.us5.list-manage.com/track/click?u=a76c3fb996ae99bbc87d203e8&id=795f276d9a&e=ccbab3fea2

Author Since: Aug 08, 2012

Related Post